Navigácia

Od 1. decembra môžu učitelia poskytnúť údaje na preukázanie bezúhonnosti elektronicky

     Pedagogickí a odborní zamestnanci budú môcť od 1. decembra 2019 požiadať o odpis z registra trestov už aj elektronicky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo pre učiteľov aplikáciu, aby zjednodušilo a zrýchlilo postup splnenia tejto zákonnej povinnosti. Učitelia tak budú môcť ľahko a rýchlo požiadať o odpis cez internet.
     Osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov budú môcť učitelia poskytnúť prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.
     Zástupcovia školy, ktorí majú účty v CRINFO, sa už môžu prihlásiť prostredníctvom svojho účtu a stiahnuť prihlásenia všetkým učiteľom z danej školy. Tie rozdajú učiteľom, aby sa mohli na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ prihlásiť do svojich vlastných účtov, iniciálne si zmeniť heslo a prípadne doplniť mailovú adresu. Celkovo ide doteraz o 126 790 pedagogických a odborných zamestnancov.
     Zamestnanci, ktorých sme nemali evidovaných v rezortnom informačnom systéme, sa môžu zaregistrovať na stránke https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/. Následne im do 24 hodín budú zaslané prihlasovacie údaje a môžu vykonať spomínaný proces už pre vygenerované účty.
     Zároveň by sme radi upozornili, aby si učitelia časovo rozložili prihlasovanie tak, aby pri počte 126 790 pedagogických a odborných zamestnancov nedošlo hneď v prvý deň k zaťaženiu systému.
     Učitelia sa môžu rozhodnúť, akú formu poskytnutia údajov využijú. V zmysle zákona môžu okrem elektronickej formy využiť tak ako doteraz aj možnosť doniesť písomnú žiadosť osobne na okresný úrad a verifikovať sa občianskym preukazom.
     Návod na generovanie prihlásení pre zodpovedných pracovníkov a vytvorenie profilu pre účely prihlásenia nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=R06pkCdftgQ&t=1s.

     V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019. Od 1. decembra 2019 tak môžu urobiť aj elektronicky.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky