Ochranu práv v regionálnom školstve pomôže riešiť samostatný odbor

     V priebehu decembra začne riešenie problémov v regionálnom školstve koordinovať samostatný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Riaditeľom tohto odboru pre ochranu práv v regionálnom školstve sa stal bývalý podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva Martin Maták.
      Podľa ministra školstva Juraja Draxlera vznik tohto odboru má zefektívniť systém riešenia problémov, s ktorými sa stretávajú všetky zainteresované strany v regionálnom školstve – učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, ale aj rodičia a žiaci.
     "Stáva sa, že ten, koho práva sú dotknuté, nevie, na koho sa obrátiť. Takisto sa stáva, že mnohé problémy sa dlho neriešia, pretože ľudia nemajú odvahu na tento problém poukázať. A tým aj ministerstvo stráca potenciál mať množstvo informácií o problémoch, ktoré sa týkajú fungovania školského systému," uviedol Draxler.  
      Úlohou Úradu pre ochranu práv v regionálnom školstve bude preto zhromažďovať informácie, iniciovať a dohliadať na ich riešenie a takisto problémy analyzovať, tak, aby boli podnetom pre ministerstvo pri zlepšovaní ochrany práv v regionálnom školstve.
      Draxler spresnil, že odbor bude fungovať najmä ako úrad prvého kontaktu. "Dotknutú osobu, ktorá sa na neho obráti, nasmeruje na príslušný odbor ministerstva, respektíve iný orgán štátnej správy, ktorá má v kompetencii riešiť príslušný problém," vysvetlil minister.
      Zatiaľ bude mať odbor dvoch pracovníkov, Draxler predpokladá, že od januára sa jeho personálne obsadenie rozšíri. "Úrad bude organickou súčasťou ministerstva, naším zámerom bolo, aby bol v štruktúre rezortu stabilnou účasťou na dlhé roky," uviedol minister.
      V súvislosti s výberom vedúceho odboru Draxler poukázal na to, že pri hľadaní vhodného kandidáta zohľadňoval skúsenosti zo školstva, manažérske schopnosti i osobnostné predpoklady. "Overil som si, či by bol dobrým kandidátom a dostal som na neho veľmi dobré referencie," komentoval minister.
      Maták chce na novom poste využiť svoje skúsenosti z dlhoročného pôsobenia v školských odboroch. Ako povedal, doterajšie pracovné pozície mu pomohli získať kontakty a otvorili dvere nielen k zriaďovateľom škôl, školským združeniam a asociáciám, ale i k funkcionárom ministerstva školstva.
     Podľa vlastných slov očakáva, že bude často riešiť prípady tzv. bossingu. "Predpokladám, že to nebude iba klasický bossing medzi riaditeľom a učiteľom, ale napríklad aj medzi hospodárskym pracovníkom a školníkom, prípadne to môže byť problém medzi zriaďovateľom a riaditeľom školy," uviedol Maták.
      Kontaktné údaje na odbor pre ochranu práv v regionálnom školstve budú zverejnené na webstránke MŠVVaŠ SR v priebehu najbližších dní.

Zdroj: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky