Ochrana životného prostredia v súťaži „Zelený Andel“

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 22.04.2021

Poznáme najlepších SOČ-károv v oblasti životného prostredia. V apríli bol úspešne ukončený štvrtý ročník celoslovenskej súťaže „Zelený Andel“. Táto súťaž je určená pre žiakov všetkých ročníkov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií.

logo ŠIOV

Jej cieľom je podporiť záujem žiakov o vypracovanie projektu Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v súťažných odboroch, ktoré súvisia s ochranou a obnovou životného prostredia. Prehlbovať ich vedomosti a zručnosti, podporiť súťaživosť a získavanie skúseností pri prezentovaní svojich výsledkov.

Žiaci na svojej škole spracovali projekt Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Keď sa ich práce venovali problematike životného prostredia, zaregistrovali sa zároveň aj na stránke Katedry ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a zaslali svoju odbornú prácu, zaradili sa aj do hodnotenia „Zeleného Andela“.

Do súťaže sa v tomto školskom roku prihlásilo celkovo tridsaťtri prác žiakov z celého Slovenska, z ktorých odborná komisia vybrala tri najlepšie. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa rozhodla udeliť navyše ešte dve mimoriadne ocenenia.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

  1. miesto: Adam Romančák (Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov)
  2. miesto: Emma Čačková  (Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku, Žilina)
  3. miesto: Samuel Repaský (Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves)

Prvé zo spomínaných mimoriadných ocenení za kvalitne vypracovanú prácu SOČ získali Dominika Pjeczková a Sabína Sedláková z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Druhé za kvalitnú výskumnú prácu v teréne patrí Eme Mišenkovej a Viktórii Barillovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

Súťaž organizuje Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vyhlasuje sa v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), odborom podpory smerovania mládeže v Bratislave a odborom školstva Okresného úradu v Trnave.

Zoznam všetkých zapojených žiakov a prezentovaných odborných prác SOČ nájdete na stránke UCM Trnava a ŠIOV https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku