Ochrana duševného vlastníctva môže malých a stredných podnikateľov vyjsť lacnejšie

Každá ochrana toho, čo je cenné, niečo stojí. Konkrétne ochrana duševného vlastníctva, to sú najmä náklady na rôzne poplatky. Ak ste malý či stredný podnikateľ, až 75 % týchto nákladov nemusí ísť z vášho vlastného vrecka, ale zo špecializovaného európskeho fondu.

Ako na to, vám poradia aj odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

logo CVTI

Máte malý či stredný podnik (MSP) so sídlom v Európskej únii a uvažujete, že práve v aktuálnom roku posuniete výsledky svojho podnikania o významný level vyššie? Že vaša inovácia dostane punc hodnoty aj vďaka ochrane takéhoto duševného vlastníctva?

Stretnete sa nielen s viacerými procesmi, ale aj viacerými nákladmi vrátane financovania samotnej ochrany duševného vlastníctva, konkrétnejšie ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, ako sú napr. vynálezy, dizajny alebo označenia.

Európska únia pre duševné vlastníctvo (EUIPO) však aj tento rok prichádza s výzvou, ktorá dokáže sumu za poplatky výrazne stiahnuť: „V januári 2022 EUIPO otvorilo novú výzvu v rámci Fondu pre MSP. Pomôže tak podnikateľom nielen s poplatkami za prihlášky ochranných známok a dizajnov, ale aj patentov,“ konkretizuje Lenka Bednárová z Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Možnosti refundácie nákladov majú presne stanovené podmienky aj rozsah. Vo všeobecnosti je možné refundovať 50 až 75 % nákladov za predmetné poplatky.

„Granty sú udeľované vo forme dvoch typov poukazov, pričom maximálna výška podpory pre jeden podnik je 750 € na činnosti súvisiace s patentom a 1  500 € na ostatné činnosti. Celková výška podpory pre jeden MSP je teda možná do 2 250 €. Počet prihlášok ochranných známok, dizajnov a patentov nie je obmedzený, hornou hranicou výšky podpory je stanovená maximálna suma podpory na jeden podnik.“

Ešte konkrétnejšie vás aktuálnou grantovou výzvou prevedie Bednárová vo svojom blogom článku na portáli PATLIBEUIPO v roku 2022 pomôže podnikateľom aj s poplatkami za patentové prihlášky.

Približuje tu informácie k výške refundovaných poplatkov, sumarizuje základné charakteristiky aktuálnej grantovej výzvy, popisuje ako podať žiadosť o grant či akým spôsobom sa potom pracuje s prideleným grantom, respektíve, ako potom udelený poukaz využiť.

Ochrana duševného vlastníctva je uceleným procesom. Úhrady patentových či iných poplatkov sú len jedným z jeho krokov. Služby Strediska patentových informácií PATLIB pri CVTI SR vám budú oporou aj v ďalších situáciách. Odborníci vám poskytujú komplexné odborné konzultačné a rešeršné služby bezplatne.

Spoločne s nimi sa poradíte, v prípade, že potrebujete identifikovať duševného vlastníctvo vhodné na priemyselno-právnu ochranu; chcete si overiť novosť vášho inovatívneho riešenia; zaujíma vás čo robí v tomto smere vaša konkurencia či chcete naplánovať stratégiu priemyselno-právnej ochrany.

www.patlib.cvtisr.sk

Ochrana duševného vlastníctva môže malých a stredných podnikateľov vyjsť lacnejšie  


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky