Oceňovanie žiakov a študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

V súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní minister školstva, vedy, výskumu a športu udeľuje žiakom základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentom vysokých škôl ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena sv. Gorazda.   

cena sv. Gorazda.

Návrhy na ocenenie pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva môžu predložiť subjekty určené podľa spomínanej smernice prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky