Oceňovanie úspešných športovcov NŠC a ich trénerov za výsledky v roku 2020

  • Foto: NŠC
  • Dátum: 29.03.2021

Národné športové centrum (NŠC) už tradične oceňuje úspešných športovcov, členov NŠC a ich trénerov za športové výsledky v uplynulom roku. Slávnostný akt oceňovania sa uskutočňoval väčšinou v januári nasledujúceho roku.

logo NŠC

Ani tento rok NŠC od aktu oceňovania neupustilo, aj keď v dobe šírenia vírusu COVID-19 bolo a je pre športovcov neľahké nielen súťažiť a robiť kvalitné výsledky, ale i trénovať. Napriek zložitej situácii však deviati športovci dokázali úspešne reprezentovať Slovensko a NŠC na významných podujatiach a dosiahli výsledok hodný ocenenia. Spolu so športovcami sú ocenení aj ich tréneri.

NŠC čakalo na možnosť pripraviť akt oceňovania s osobným stretnutím a so všetkými poctami, ktoré oceneným prináležia, avšak pandemická situácia tento plán nedovolila uskutočniť. NŠC sa rozhodlo pre veľmi netradičný krok a ocenilo výsledky športovcov NŠC a ich trénerov za rok 2020 „na diaľku“. Kuriérska služba odovzdala ocenenie s dekrétom a osobným listom Vladimíra Balušku, riaditeľa NŠC priamo do rúk oceneným.

Z listu riaditeľa športovcom:

Ocenenie, ktoré sa Vám dnes dostáva, Vám patrí za osobný, profesionálny prístup a disciplínu pri plnení povinností športovca, vďaka čomu ste dosiahli mimoriadny športový úspech pre Slovenskú republiku. Ocenením Vám chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za športovú reprezentáciu a propagáciu Národného športového centra doma i v zahraničí.

Do ďalšieho obdobia Vám želám pevné zdravie, veľa chuti a energie, aby ste nám všetkým prinášali radosť a sebe spokojnosť zo športových výkonov.

Trénerom zaželal riaditeľ NŠC, aby ich trénerská práca v plánovaní športovej prípravy, pravidelných tréningov, denného režimu i vzdelávanie boli čo na najvyššej úrovni, aby boli pripravení zvládať všetky úskalia a plniť spolu so zverencami vysoké športové ciele.

„Úprimne blahoželám všetkým oceneným, verte, že sme na Vás patrične hrdí a tešíme sa, že podporou z NŠC prispievame k rastu Vašej športovej výkonnosti,“ dodal Baluška na záver.

Ostáva nám len dúfať, že tento krok sa v budúcnosti už nezopakuje a oceňovanie si vychutnáme vo vzájomnej prítomnosti.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku