Ocenenie sv. Gorazda získalo 81 pedagógov

  • Dátum: 25.03.2013
     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si dnes prevzali pedagógovia z celého Slovenska pri príležitosti Dňa učiteľov medaily a ďakovné listy sv. Gorazda. Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave.
     Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá medaila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Zoznam ocenených
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku