Navigácia

Ocenenie sv. Gorazda si z rúk ministra školstva prevzalo 60 pedagógov a 30 žiakov a študentov

Trpezliví, vytrvalí, ústretoví a chápaví – to sú prednosti učiteľského povolania, ktoré
ho robí poslaním. Ministerstvo školstva udelilo Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Cenou sv. Gorazda ocenilo aj žiakov a študentov za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných predmetových olympiádach, športových a vedomostných súťažiach.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

Slávnostný akt sa uskutočnil 29. apríla v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia pedagógov v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa. „Ocenenia svätého Gorazda tento rok sú svedectvom toho, ako učitelia dokážu ovplyvniť životy žiakov a dokážu tak zmeniť svoje okolie aj svet k lepšiemu. Oceňujeme obetavosť, pracovitosť, vytrvalosť, snahu a úspechy učiteľov a žiakov. Sú to hodnoty, ktoré tvoria túto spoločnosť a pomáhajú jej napredovať,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling pri príležitosti slávnostného oceňovania.

Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 10 pedagógov. Jednou z nich je aj učiteľka z Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi Eva Baloghová. Ocenenie získala za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri výučbe anglického jazyka, ako aj za tvorbu a ilustráciu vlastných učebných textov a širokú škálu prekladov diel anglických autorov.

Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 20 pedagógom. Medzi nimi je aj Júlia Čurillová zo Základnej školy v Bystranoch. Cenu si prevzala za pozitívny prínos v oblasti práce so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít a za participáciu a intenzívnu metodickú  spoluprácu s rezortom školstva na celoštátnej úrovni.

Celkovo 30 učiteľov si prevzalo Ďakovný list svätého Gorazda. Všetci majú však jedno spoločné - a to lásku a oddanosť učiteľskému povolaniu. Príkladom je aj Vladimír Bartovic, pedagóg na základnej škole v Cíferi, ktorý dostal Ďakovný list sv. Gorazda za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky počas 45-ročnej pedagogickej praxe.

Žiaci a študenti si prevzali Ceny sv. Gorazda. Sedemnásťročný Mário Gecašek z Bojníc je výnimočný svojou hrou na akordeóne. Pozornosť upútava predovšetkým zmyslom pre tektoniku skladby a pokoj v interpretácii, ktorý je u mladých ľudí vzácny. Získal viaceré významné ocenenia na slovenských i zahraničných akordeónových festivaloch.

Ďalšou ocenenou žiačkou je Daniela Vasiľová, študentka oktávy Gymnázia v Sobranciach. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky a školu reprezentuje vo viacerých predmetových olympiádach a súťažiach, akým bol napríklad  celosvetový Turnaj mladých fyzikov.

Ocenení Peter Kupkovič a Viktor Varga sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, ktorí si po treťom roku štúdia na jeden rok prerušili štúdium, aby mohli ísť pracovať do Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti v Kláštore pod Znievom. Do ich práce dramaticky zasiahla pandémia koronavírusu a na následky ochorenia COVID-19 zomrelo niekoľko klientov zariadenia. Obaja študenti s nimi zotrvali do posledných chvíľ. Svoju ročnú skúsenosť vnímajú ako príležitosť spoznať najťažšie stránky ľudského života. Po skončení ročnej služby sa vrátili späť na fakultu a pokračujú v štúdiu teológie.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky