Navigácia

Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého prevzalo 60 pedagógov

Celoživotná trpezlivá práca, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo žiakov a študentov, ktorých pripravili na profesijný aj osobný život - to sú výsledky mnohých učiteľov, ktorí zasvätili svoj život tomuto povolaniu. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého prevzalo 60 pedagógov

Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva a traduje sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa a sú uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech školstva či výchovy.

„Učiteľstvo je investícia svojho života do života mnohých. Vyžaduje si holistický prístup, zapojenie mysle a srdca. Osobitne dnes vás spoločnosť, my všetci, veľmi potrebujeme. Vy ste soľou života v školách a školských zariadeniach, vaše dobré a ochotné ruky, mysle a srdcia formujú naše deti a spoločnú budúcnosť,“ prihovoril sa oceneným pedagógom a symbolicky aj všetkým učiteľom minister Ján Horecký.

Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 15 učiteľov a učiteliek. Jednou z nich je aj PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi. Ocenenie získala za celoživotnú pedagogickú činnosť, vysoko profesionálny prístup k práci, za dlhoročnú prácu s talentovanými literárne nadanými žiakmi a za zavádzanie inovatívnych metód v pedagogickej praxi.

Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 19 pedagógom. Medzi nimi je aj PaedDr. Zuzana Révészová zo Spojenej školy v Košiciach. Cenu sv. Gorazda si prevzala za dlhoročnú pedagogickú prácu, osobitný prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania, významný podiel v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a za bohatú publikačnú činnosť.

Dôstojným uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech vzdelávania a výchovy je aj Ďakovný list svätého Gorazda. Celkovo ich získalo 26 učiteľov. Príkladom je aj Mgr. Richard Demian, pedagóg na Základnej škole s materskou školou v Kozárovciach. Ocenenie získal za  mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a dlhoročnú úspešnú riadiacu prácu.

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky