Ocenení učitelia si prevzali Gorazdove medaily

25.03.2010

     Pri príležitosti Dňa učiteľov si desiatky pedagógov prevzali z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja  ocenenia za pedagogickú činnosť. Učitelia boli odmenení nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, ale aj inovatívny prístup k vyučovaniu, starostlivosť o nadaných žiakov i mimoškolské aktivity.

    Tradičné odovzdávanie medailí sv. Gorazda sa uskutočnilo pri príležitosti dňa narodenia učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského, ktorý je zároveň Dňom učiteľov.

Fotogaléria

Bratislava 25. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku