Ocenení učitelia si prevezmú Gorazdove medaily

24.03.2010

     Pri príležitosti Dňa učiteľov ocení 25. marca 2010 podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  desiatky pedagógov. Učitelia budú odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, inovatívny prístup k vyučovaniu, starostlivosť o nadaných žiakov i mimoškolské aktivity.
     Tradičné odovzdávanie medailí sv. Gorazda sa uskutočňuje každoročne pri príležitosti dňa narodenia učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského, ktorý je zároveň Dňom učiteľov.

 Miesto a čas: Historická budova NR SR, Župné nám. 11, 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku