Objednávanie rešerší na konkrétnu tému v oblasti pedagogiky

Popis služby: Služba umožňuje objednať rešerš prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice na konkrétnu tému používateľa. Objednaná rešerš je vypracovávaná povereným pracovníkom Slovenskej pedagogickej knižnice. Je určená čitateľom Slovenskej pedagogickej knižnice a pomáha čitateľom pri vyhľadávaní súboru literatúry na zadanú tému (pri tvorbe diplomových prác, ročníkových prác, referátov...). Služba vyžaduje autentifikáciu a je spoplatňovaná.

Komu je služba určená: Služba je určená čitateľom SPK.

Na aký účel služba slúži: Služba pomáha čitateľom pri vyhľadávaní súboru literatúry na zadanú tému (pri tvorbe diplomových prác, ročníkových prác, referátov a pod.).

Spôsob použitia služby: Čitateľ vyplní formulár žiadanky rešerše na webovej stránke SPK. Príslušnému pracovníkovi príde formulár ako e-mail. Pracovník tému rešerše vypracuje a v tlačenej forme po zaplatení poplatku ju odovzdá čitateľovi.

Služba vyžaduje autentifikáciu: áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: nie

Je služba spoplatňovaná: áno

Link na papierovú verziu formulára služby:

URL volania služby: http://spgk.sk/?Objednavka-reserse

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku