Objednávanie kópií zahraničných článkov v elektronickej podobe – SUBITO

Popis služby: Služba umožňuje objednávať kópie zahraničných článkov prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice a je určená knižniciam v Slovenskej republike. Služba poskytuje kópie článkov zo zahraničných periodík. Vyžaduje sa autentifikácia a je spoplatňovaná.

Komu je služba určená: Služba je určená knižniciam v SR.

Na aký účelo služba slúži: Služba poskytuje kópie článkov zo zahraničných periodík.

Spôsob použitia služby: Knihovník inej slovenskej knižnice vyplní formulár na našej webovej stránke. Tento formulár príde ako e-mail príslušnému pracovníkovi SPK. SPK je členom medzinárodného združenia SUBITO a má prístupové údaje na vstup do systému. Pracovník SPK vyhľadá požadovaný dokument v databáze a vo forme pdf ho odošle žiadajúcej knižnici. Platby sa uskutočňujú na faktúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: nie

Je služba spoplatňovaná: áno

Link na papierovú verziu formulára služby:

URL volania služby: http://www.spgk.sk/?objednavka-subito

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku