Objednávanie kópií článkov z knižného fondu Slovenskej pedagogickej knižnice

Popis služby: Služba umožňuje objednávať listinné kópie slovenských článkov vlastnených Slovenskou pedagogickou knižnicou prostredníctvom elektronického formulára. Služba je určená čitateľom Slovenskej pedagogickej knižnice a poskytuje kópie článkov z časopisov vo fonde Slovenskej pedagogickej knižnice v tlačenej podobe. Služba vyžaduje autentifikáciu a je spoplatňovaná.

Komu je služba určená: Služba je určená čitateľom SPK.

Na aký účelo služba slúži: Služba poskytuje kópie článkov z časopisov vo fonde SPK v tlačenej podobe.

Spôsob použitia služby: Čitateľ vyplní formulár na objednávanie kópií článkov na stránke SPK. Odoslaný formulár príde ako e-mail príslušnému pracovníkovi, ktorý požadovaný článok nájde vo fonde, urobí z neho tlačenú kópiu a po zaplatení poplatku ho odovzdá žiadajúcemu čitateľovi.

Služba vyžaduje autentifikáciu: áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: nie

Je služba spoplatňovaná: áno

Link na papierovú verziu formulára služby:

URL volania služby: http://spgk.sk/?Objednavka-kopie-clanku

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku