Objav Aurela Stodolu a pošli video

Žiaci a študenti základných a stredných škôl môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu. Zážitkové centrum vedy Aurelium, CVTI SR vyhlasuje 2. ročník videosúťaže, tentokrát na tému Objav(y) Aurela Stodolu. Otvorená výzva na predkladanie študentských prác môže byť doplnkovou vzdelávacou aktivitou počas hodín a seminárov z fyziky. Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy.

ilustračný obrázok

„Súťažným výstupom žiaka alebo študenta má byť video o osobnosti Aurela Stodolu, o jeho živote, vynálezoch a patentoch. Dr. Ing. Aurel Stodola bol vedcom svetového formátu. Bol strojný inžinier, matematik, pedagóg a zakladateľ teórie parných turbín. Tí, ktorí sa do súťaže zapoja ho spoznajú ešte bližšie a vo forme videa sprostredkujú jeho prínos aj ostatným,“ približuje Martina Ivičič zo Zážitkového centra vedy Aurelium.     

Akú formu zvoliť? Môže ísť o natočené hrané video, videoanimáciu či animovanú 2D grafiku.

„Na natáčanie môžu súťažiaci použiť videokameru, digitálnu zrkadlovku či mobilný telefón. Postprodukčné techniky môžu tiež využiť ľubovoľne.“

Postup: Video má byť spracované tak, aby ho bolo možné odprezentovať napríklad pred celou školou. Študent alebo pedagóg pošle video emailom prostredníctvom domény www.wetransfer.com alebo www.uloz.to na adresu: aurelium@cvtisr.sk.

Minimálna dĺžka videa: 3 minúty. Maximálne 7 minút.

Kritériá hodnotenia: zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania a výpovedná hodnota

Termín zaslania videa: najneskôr do: 30. novembra 2022

„Hodnotiaca porota bude zložená z odborných pracovníkov CVTI SR a ZCV Aurelium. Autori alebo autorské kolektívy najlepších videí pozveme do Aurelia, aby si prevzali Cenu Aurelia. Odmenou im budú vecné ceny.“


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky