Obhajobe záverečných vysokoškolských prác bude predchádzať súhlas autorov s ich zverejnením

20.08.2010

     V budúcom kalendárnom roku by mali byť všetky záverečné, rigorózne, dizertačné  a habilitačné práce predkladané na vysokých školách v Slovenskej republike povinne zverejnené na internete. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorý dnes na tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca spolu s autorom návrhu - poslancom NR SR Miroslavom Beblavým.
     Povinné zverejňovanie prác bude jedným z nástrojov na zabezpečenie transparentnosti a verejnej kontroly, ku ktorej sa zaviazala vláda SR vo svojom programovom vyhlásení. Prispeje k zabráneniu plagiátorstva a podvodov pri získavaní vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov a zároveň umožní verejnosti a nezávislým odborníkom posudzovať kvalitu záverečných prác, ako aj prác potrebných na získanie vedecko-pedagogického titulu. Minister Eugen Jurzyca vníma tento krok ako pozitívny signál k morálke, keďže prispeje k zabráneniu odpisovania myšlienok a prác iných autorov.
     Po novom by k obhajobe záverečných prác a prác vedecko-pedagogických pracovníkov mali pristúpiť len tí autori, ktorí predložia súhlas s ich zverejnením. Výnimka by sa mala vzťahovať na autorov habilitačných prác, ktoré už vyšli knižne a sú verejne dostupné.
     Práce budú publikované vo formáte umožňujúcom iba čítanie. Ich povinné zverejňovanie na internete nadväzuje na už v súčasnosti existujúci centrálny register záverečných a kvalifikačných  prác. 
Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku