O vzájomnej spolupráci diskutoval minister školstva s talianskou europoslankyňou

28.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa v stredu 28. mája 2008 na pôde MŠ SR stretol   s poslankyňou Európskeho parlamentu Cristianou Muscardini. Zástupcovia oboch krajín si vymenili skúsenosti so vzdelávaním mládeže a prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce akademických obcí. Spomenuli najväčšie problémy mladých na školách. Zhodli sa na potrebe ochrany postavenia učiteľa a jeho profesie v spoločnosti. V diskusii sa venovali aj zavedeniu eura na Slovensku.
     Minister školstva taktiež informoval poslankyňu o snahe Slovenska uchádzať sa spolu s Rakúskom o sídlo Európskeho technologického inštitútu. Talianska poslankyňa Európskeho parlamentu pozitívne reagovala aj na tému spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Bratislava 27. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku