O startupoch budú prednášať odborníci zo zahraničia

  • Dátum: 17.02.2015
     Spolu tri prednášky zamerané na podpor myšlienky vzniku startupov sa uskutočnia v priebehu budúceho týždňa v Bratislave, Žiline a Košiciach. Zahraniční odborníci budú prednášať o svojich skúsenostiach so zakladaním nových firiem či rozvíjaním nádejných projektov.
     Prvá z prednášok je naplánovaná na pondelok 23. februára 2015 v hlavnej aule Fakulty mamagementu UK v Bratislave na Ulici odbojárov 10. Nasledovať bude Žilina, kde sa v hlavnej aule ŽU v Žiline na Univerzitnej 1 bude prednáška konať v stredu 25. februára 2015. Cyklus prednášok sa uzavrie v Košiciach v piatok 27. februára 2015 v priestoroch hlavnej auly TU v Košiciach na Letnej ulici 1.
     Bližšie informácie o programe nájdete v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku