Navigácia

O rozširovanie miest v materských školách je veľký záujem

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR aktuálne eviduje 169 relevantných žiadostí na budovanie nových miest v materských školách. Vzhľadom k tomu, že celková suma v žiadostiach dosiahla alokáciu výzvy vo výške 128,3 milióna eur, rezort bude ďalšie žiadosti v rámci otvorenej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR prijímať už iba do rezervného zoznamu.

ilustračný obrázok

Od vyhlásenia výzvy na budovanie nových kapacít v materských školách v auguste 2022 bolo prijatých už 169 relevantných žiadostí. Tie spolu prispejú k vytvoreniu 7 705 nových miest po celej krajine. Vďaka tejto výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR majú oprávnení žiadatelia jedinečnú možnosť bez akéhokoľvek spolufinancovania realizovať výstavbu nových miest.

Výstavba materských škôl nadväzuje na ďalšie reformy, ktorými sa zvyšuje účasť detí v predškolskej výchove. Od roku 2021 je v platnosti povinná predškolská výchova pre päťročné deti. Od budúceho školského roku získavajú právny nárok na materskú školu štvorročné deti a v nasledujúcom roku aj trojročné deti. Tento právny nárok zjednodušuje hľadanie škôlky pre rodičov a zabezpečuje, že každé dieťa má prístup k predškolskej výchove.

Rezort eviduje, že celková suma relevantných žiadostí dosiahla k 4. júnu 2024 alokáciu výzvy vo výške 128 300 000 eur. Za posledné dva mesiace zaznamenalo ministerstvo výrazný nárast záujmu, keďže 35 % žiadostí (62 žiadostí v hodnote 50 miliónov eur) bolo podaných práve v tomto období. Rast záujmu je signálom, že výzva našla odozvu a podporu v regiónoch, kde je najviac potrebná.

„Veľký záujem zo strany zriaďovateľov svedčí o naliehavosti a potrebe rozšírenia kapacít predškolských zariadení. Teším sa, že naša intenzívna komunikácia so samosprávami priniesla takéto dobré výsledky,“ informoval minister školstva Tomáš Drucker.

Ministerstvo bude naďalej prijímať ďalšie žiadosti, ale upozorňuje žiadateľov, že budú po posúdení a splnení podmienok zaradené na rezervný zoznam. Budovanie miest vďaka financiám z plánu obnovy je len začiatkom, ministerstvo aktívne hľadá ďalšie finančné zdroje, ktoré pomôžu rozvíjať a podporovať výstavbu a rozširovanie škôl a školských zariadení. 

Najvyšší počet žiadostí bol zaznamenaný v Prešovskom samosprávnom kraji (37), nasledovaný Žilinským samosprávnym krajom (28). „Regionálna rozmanitosť ukazuje, že výzva má široký dosah. Predškolská výchova naďalej ostáva strategickou prioritou nášho rezortu, ďalším krokom je zavedenie normatívneho financovania škôlok, ktoré plánujeme od januára 2025,“ dodal minister školstva.

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.

logo mini, POO, EU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky