Navigácia

O projekte

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu Národné centrá pre odborné vzdelávanie – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR, ktorý je v rámci programu ERASMUS+ spolufinancovaný Európskou komisiou.
     Projekt je zameraný na podporu riešenia vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v dunajskej oblasti, v kontraste s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl. Jeho zámerom je prispieť k ďalšej modernizácii systému odborného vzdelávania na Slovensku a tým poskytnúť impulz aj pre ostatné krajiny dunajského regiónu. Prenos pozitívnych skúseností z Rakúska a Nemecka (Badensko-Würtembersko) by mal byť prínosom k  vytvoreniu kompatibilných systémov vzdelávania v podunajskej oblasti. 
     Projekt je vlajkovým projektom Stratégie Európskej únie pre Dunajskú oblasť. Cieľom projektu je prispieť ku komplexnej reforme systému odborného vzdelávania a prípravy a to nielen na systémovej úrovni, ale aj analýzou skúseností  z  pilotných projektov zavádzaných v rámci výrobného sektoru na Slovensku. Zvýšením kvality praktického vyučovania u zamestnávateľa môže projekt prispieť k plneniu stratégii Európa 2020 a Bruggskému komuniké. Očakávané konkrétne výsledky projektu:
 
1. Podpora reformy systému odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike  
2. Vytvorenie projektu  kompetenčného centra pre duálne odborné vzdelávanie, zameraného na vzdelávanie učiteľov praktického výcviku a prenos skúseností do ďalších krajín dunajskej oblasti.
3. Posilnenie podpory a mobilizácia malých a stredných podnikov a podnikov pre zapojenie do duálneho systému vzdelávania
4. Nepretržitá výmenu skúseností v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa  

Podrobnejšie informácie o projekte na anglickej verzii stránky
 

logo MSVVAS SR   1b

  SIOV - logo  2 3a

4   5a
Skočiť na začiatok stránky