O otvorenej vede otvorene

     Problematika budovania infraštruktúry a podpory otvoreného prístupu k výsledkom vedeckých projektov financovaných z prostriedkov EÚ bude témou Národného workshopu OpenAIRE, ktorý sa bude konať 23. októbra 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.  
     Medzinárodný projekt OpenAIRE je projekt financovaný Európskou komisiou. Má za úlohu posilniť jej stratégie a pomôcť zainteresovaným výskumníkom a koordinátorom projektov, zorientovať sa v problematike Open Access publikovania a otvorenej vedy.
     Národný workshop OpenAIRE organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR ako takzvaný National Open Access Desk (NOAD). „Workshop je určený koordinátorom projektov H2020 a FP7, vedcom, knihovníkom, vydavateľom, politickým činiteľom, ako aj ďalším záujemcomo trend otvoreného prístupu. Na workshope odznejú témy ako OpenAIRE podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v Európe aj mimo nej či Open Access v Horizont 2020. Venovať sa budeme aj politikám na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu na Slovensku, problematike takzvaných predátorov v publikovaní či  stále viac aktuálnym licenciám Creative Commons,“ hovorí Jozef Dzivák, vedúci sekcie Vedecká knižnica CVTI SR.
      Kompletný program podujatia a ďalšie užitočné informácie sú dostupné na webovej stránke www.openaccess.cvtisr.sk. Rovnako na tejto stránke nájdete i registračný formulár na podujatie. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky