O Národnom programe, kolektívnej zmluve a platoch učiteľov

30.08.2016
     Minister školstva Peter Plavčan prijal pred začiatkom nového školského a akademického roka predstaviteľov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na čele s predsedom Pavlom Ondekom.
     Rozprávali sa o stave príprav Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý rezort momentálne pripravuje, ako aj o plnení úloh na tento rok. Odborári informovali ministra o procese príprav kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a opätovne otvorili otázku zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov. Minister potvrdil svoj záujem o vyriešenie tejto otázky a poukázal na potrebu súčinnosti s inými rezortmi a celej verejnej správy, nakoľko títo zamestnanci nie sú len v rezorte školstva.
     Minister Peter Plavčan na záver ubezpečil partnerov, že bude intenzívne pokračovať v rokovaniach s ministerstvom financií, aby sa platy učiteľov a odborných zamestnancov zvýšili aj v roku 2017.
     Najbližšie sa platy zvýšia o 6 % už od 1. septembra, teda o dva dni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku