NÚCEM podporuje mladé talenty

18.12.2019

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhodnotil súťaž na vytvorenie logotypu národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Do súťaže sa mohli zapojiť študenti slovenských stredných škôl. Svoje návrhy zaslalo celkovo 152 študentov, z ktorých odborná porota vybrala 4 finalistov. Nakoniec sa odborná porota zhodla na víťaznom návrhu, ktorého autorkou je Zdenka Šťavinová zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Výherkyňa si z rúk riaditeľky Romany Kanovskej prevzala vecnú cenu - tablet Samsung Galaxy S5e, ktorú do súťaže venovala firma Cisco Systems Slovakia.
     Súťaž o návrh logotypu projektu PIAAC vyhlásil tím národného projektu v septembri tohto roku. Cieľom súťaže bolo zapojiť mladé talenty študujúce na slovenských stredných školách do kreatívnej tvorby logotypu, ktorý bude využívaný na reprezentáciu Slovenskej republiky počas realizácie výskumu OECD PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) doma i v zahraničí v jednotnej, ľahko identifikovateľnej podobe. Vzhľadom na to, že logotyp je študentským návrhom, ide o výbornú možnosť, ako na medzinárodnej úrovni predstaviť prácu našich mladých a nadaných študentov.
NP_PIAAC - logo     Do súťaže sa prihlásili študenti stredných škôl zo všetkých kútov Slovenska, pričom každý odovzdal jeden návrh logotypu. Odborná porota zasadla dňa 28. 11. 2019 a zo 152 študentských návrhov po rozvážnom posúdení vybrala štyri finálové návrhy. Z tých následne porota zvolila víťazný návrh Zdenky Šťavinovej zo Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorý vypracovala pod odborným a pedagogickým vedením svojho učiteľa Mgr. art. Ivana Slovenčáka.
     Zvyšní traja finalisti boli odmenení darčekovými poukážkami v hodnote 50 eur na nákup v sieti kníhkupectiev Martinus. Finalistami sa stali Alexandra Adela Špalková zo Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, Ivana Studeničová zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu na Ivanskej ceste 22 v Bratislave a Marko Tokarčík zo Strednej odbornej školy na Ostrovského 1 v Košiciach.
     Touto cestou by sme sa chceli ešte raz srdečne poďakovať všetkým 152 zapojeným študentom za účasť v súťaži, keďže si veľmi ceníme snahu každého jedného z nich. Súťaž na logotyp ukázala, akým obrovským kreatívnym potenciálom disponujú. Naše stredné školy môžu byť skutočne hrdé, že majú skutočne talentovaných študentov a výnimočných pedagógov, ktorí sa obrovskou mierou podieľajú na rozvoji týchto talentov.

Víťazný návrh Zdenky Šťavinovej

     Zdenka Šťavinová vo svojom návrhu použila kružnicový graf, z ktorého každá kružnica predstavuje iný výsledok toho istého výskumu. Farby predstavujú seriózny, zodpovedný, racionálny a stabilný pohľad (modrá), nezávislosť a slobodu (červená), odvahu, spravodlivosť a úctu (žltá).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku