NŠC a FTVŠ UK v Bratislave zorganizovali konferenciu zameranú na kondičnú prípravu

29.10.2019
     Tradičná spolupráca medzi Národným športovým centrom a Fakultou telesnej výchovy a športu UK na poli organizovania odborných konferencií a seminárov mala svoje ďalšie pokračovanie.
     Aula prof. Stráňaia na FTVŠ UK bola opäť zaplnená do posledného miesta, čo svedčí o záujme zo strany trénerov, kondičných trénerov, pedagógov i študentov o aktuálnu tému s názvom Kondičná príprava. Išlo už o ôsme spoločné podujatie tohto charakteru pre športových odborníkov a trénerov. Zárukou vysokej kvality a odbornosti konferencie bol renomovaný tím prednášateľov, ktorý ohýbal a skloňoval slovné spojenie kondičná príprava vo všetkých pádoch so snahou podať o predmetnej téme čo najkompletnejšie informácie a ucelený pohľad.
     Celé podujatie otvorili vedúci predstavitelia oboch inštitúcií, riaditeľ NŠC Boris Čavajda a dekan FTVŠ UK Marián Vanderka, pričom obaja ocenili dlhodobo fungujúcu spoluprácu týchto dvoch subjektov s vyjadrením podpory na poli spoločného vzdelávania takouto formou aj do budúcnosti. Práve dekan fakulty Marián Vanderka odštartoval aj sériu odborných prednášok tou svojou s názvom Vývoj, postavenie a perspektívy rozvoja silových schopností v kondičnej príprave športovcov. Aj nasledujúca prezentácia Východiská periodizácie tréningového zaťaženia zaznela v podaní pedagóga z domácej „alma mater“ – Eugena Lacza z Katedry atletiky.
     Zaujímavou prezentáciou s názvom Vytrvalosť v kondičnej príprave sa predstavil hosť z Českej republiky Pavel Červinka z Katedry atletiky FTVS Univerzity Karlovy Praha. Pohľad do „vlastnej diagnostickej kuchyne“ vo svojej materskej organizácii ponúkol Peter Lopata, vedúci oddelenia diagnostiky NŠC v prednáške Diagnostika trénovanosti ako súčasť kondičnej prípravy a jej realizácia v NŠC. Vysoký štandard odbornej úrovne si udržali aj popoludňajší protagonisti podujatia. Možnosti posúdenia pohybových predpokladov – od teórie k praxi v Slovenskej republike – taký názov mala prednáška dvoch autorov Pavla Ružbarského dekana fakulty športu Prešovskej univerzity a Tomáša Periča vedúceho Katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky FTVS UK Praha. Teória v praxi konkrétneho športu v konkrétnom klube, aj tak by sa dalo stručne charakterizovať vystúpenie asistenta trénera Slovana Bratislava Mgr. Xaviera Simoesa v prednáške Kondičná príprava vo futbale.
     Záverečný časový priestor patril ďalšiemu hosťovi z Českej republiky, ktorým bol Michal Kumstát z Katedry podpory zdravia Fakulty športových štúdií Masarykovej univerzity Brno. Názov jeho prednášky znel Periodizace sportovní výživy jako součást kondiční přípravy vrcholových sportovců.
     Konferencia opäť potvrdila značný záujem o nové poznatky a aj tento raz potvrdila, že stretávanie sa športových odborníkov a ich vzájomná komunikácia sú veľmi dôležité a prospešné pre vedomostný rast, prirodzený vývoj i samotné vzťahy v športovom hnutí. Môžeme sa tešiť na ďalšie pokračovania spolupráce NŠC a FTVŠ UK v podobe podujatí na zaujímavé, výberové témy, ktoré prilákajú opäť záujemcov z radov odbornej športovej obce.

 

Kontakt pre médiá – Národné športové centrum:

PhDr. Ľubica Nemečková; mobil: 0918 201 108; lubica.nemeckova@sportcenter.sk

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku