Novým riaditeľom Národného športového centra je Vladimír Baluška

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 03.11.2020

Národné športové centrum vedie od 2. novembra nový riaditeľ Vladimír Baluška. Miesto na čele priamo riadenej organizácie ministerstva školstva získal v otvorenom výberovom konaní ako najlepší z deviatich kandidátov.

Nový riaditeľ NŠC V. Baluška, štátny tajomník pre šport I. Husár a riaditeľka odboru podpory rezortných organizácií A. Bertóková (zprava doľava)
Vladimír Baluška bol najlepším spomedzi deviatich kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní na túto pozíciu dňa 27. októbra 2020. Výberová komisia mala pri výbere ťažkú úlohu, keďže viacerí z kandidátov boli po odbornej aj osobnostnej stránke veľmi kvalitní a presviedčali komisiu o svojej veľkej motivácii uchádzať sa o post riaditeľa Národného športového centra.

Vladimír Baluška je dlhoročným skúseným vedúcim pracovníkom v oblasti športu. Od roku 2002 do súčasnosti pracoval v Slovenskom zväze ľadového hokeja a jeho dcérskych spoločnostiach Marketing SZĽH a HK VSR 20 na kľúčových pozíciách – ako ekonomický riaditeľ, štatutár či konateľ. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ovláda anglický a ruský jazyk, jeho silnými stránkami sú analytické schopnosti, ekonomické myslenie a riadenie ľudí. 

Vladimír Baluška v minulosti aktívne vesloval v klube STU Bratislava, bol reprezentantom, a okrem iných úspechov sa mu podarilo dosiahnuť 8. miesto na MS juniorov. Od roku 1995 doposiaľ je aktívnym medzinárodným rozhodcom ľadového hokeja, rozhodoval napríklad aj finále majstrovstiev sveta, zápasy KHL, majstrovstvá sveta rôznych úrovní či slovenské súťaže v ľadovom hokeji.

Vedenie ministerstva školstva od nového riaditeľa NŠC očakáva, že výrazne posilní dynamiku tejto inštitúcie, prinesie do jej riadenia progresívne prvky a bude motorom inovácií v oblastiach starostlivosti o zaradených športovcov, športovej diagnostiky, prierezového vzdelávania pracovníkov v športe, propagácie športu, školských športových aktivít a aj ďalších pripravovaných oblastiach. Pod jeho vedením si ministerstvo vie predstaviť nový model financovania a odbornej prípravy športovcov zaradených do top tímu.

Veríme, že Vladimír Baluška bude výraznou posilou na jednej z vedúcich pozícii verejnej správy v slovenskom športe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku