Navigácia

Novým ministrom školstva sa stal Peter Pellegrini

     Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval dnes 3. júla 2014 do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho, bývalého štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Na pôde ministerstva ho privítal odchádzajúci minister Dušan Čaplovič, ktorý mu zároveň odovzdal svoju funkciu.
     Ing. Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Odbor Financie, bankovníctvo a investovanie študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Technickej univerzite v Košiciach. Pôsobil ako ekonóm, v rokoch 2002 – 2006 sa stal asistentom poslanca Národnej rady SR.
     V roku 2006 a následne v roku 2010 bol zvolený za poslanca Národnej rady SR. Počas oboch funkčných období pracoval vo viacerých výboroch NR SR - Výbore pre hospodársku politiku, Výbore na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, Mandátovom a imunitnom výbore a Výbore pre financie a rozpočet. V rokoch 2006 – 2010 zastával funkciu predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku.
     V roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom rezortu financií. V tejto funkcii pôsobil až do 3. júla 2014, teda do menovania za ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky