Novým ministrom školstva sa stal Eugen Jurzyca

  • Dátum: 09.07.2010

    Do kresla ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes po prvý raz zasadol Eugen Jurzyca. Po vymenovaní prezidentom SR ho v popoludňajších hodinách slávnostne uviedla  do funkcie predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Na pôde ministerstva ich privítal odchádzajúci minister Ján Mikolaj.
     Ing. Eugen Jurzyca sa narodil 8. februára 1958 v Bratislave. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú (VŠE) v Bratislave, absolvoval polročnú stáž na Georgetown University v USA (1993) a v rokoch 1991-92 študoval na Open University v Bratislave. Okrem toho participoval na viacerých kurzoch a školeniach organizovaných v rámci programov medzinárodných inštitúcií ako napríklad Svetovej banky a OECD.
     Pracoval na Protimonopolnom úrade, bol členom Bankovej rady NBS a od roku 2000 pôsobil v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorého bol zakladateľom. Prednášal na rôznych univerzitách a bol členom Rady Nadácie otvorenej spoločnosti.
     Spolu s novým ministrom sa funkcie ujal aj nový štátny tajomník rezortu Jaroslav Ivančo. Vedúcim služobného úradu sa stal Miroslav Siváček.
Fotogaléria

Bratislava 9. júl 2010

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku