Nový úspech EPALE Slovensko

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 11.06.2021

Národná podporná služba EPALE Slovensko (Elektronická platforma vzdelávania dospelých) dosiahla v prvom štvrťroku 2021 výnimočný úspech. V ukazovateľoch, ktoré sledujú návštevnosť portálu a tvorbu obsahu, sa umiestnila v rámci prvých troch miest v hodnotení všetkých 28 podporných služieb EPALE v Európe.

logo ŠIOV

V sledovanom období navštívilo slovenskú stránku EPALE www.epale.sk viac ako 26 000 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje o 146 % návštevníkov viac ako v minulom roku. EPALE  Slovensko aktívne pracuje s cieľovou skupinou dospelých, podporuje celoživotné vzdelávanie a realizuje aktivity smerujúce k podpore a popularizácii vzdelávania dospelých na Slovensku. V prvom štvrťroku sa k slovenskej komunite EPALE pridalo viac ako 100 používateľov, z ktorých mnohí sami prispievajú k tvorbe portálu kvalitným obsahom.

Dosiahnutý úspech je tiež výsledkom úspešnej spolupráce s tímom regionálnych ambasádorov, ktorí podporujú EPALE Slovensko v rôznych častiach Slovenska - Peter Maľa na Strednom Slovensku,  Erika Novotná na Východnom Slovensku a Ivana Studená a Laco Oravec v Bratislave.

V roku 2021 EPALE dominujú tri hlavné témy – Zručnosti pre život a prácu, Prechod k digitalizácii a Inkluzívne sociálne zmeny, na ktoré bude zameraná aj európska konferencia EPALE v novembri 2021. Na tieto témy môžu užívatelia EPALE do konca októbra posielať svoje osobné príbehy alebo skúsenosti v rámci iniciatívy Príbehy komunity 2021, ktoré budú publikované na EPALE vo forme elektronickej publikácie. 

Pridajte sa k nám, zaregistrujte sa na www.epale.sk a podeľte sa o svoje aktivity, skúsenosti a projekty.

Aktivity EPALE Slovensko môžete sledovať aj na sociálnych sieťach, na facebookovej stránke EPALE Slovensko a Twitteri EPALE Slovensko.

EPALE - Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe je iniciatívou Európskej komisie, určená pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých, relevantný a dôveryhodný zdroj aktuálnych informácií, miesto na zdieľanie príkladov dobrej praxe, projektov, zdrojov a vzdelávacích podujatí. Národná podporná služba EPALE Slovensko, ktorá administruje slovenskú časť portálu, je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku