Nový šéf Fondu na podporu športu chce získať viac financií zo súkromného sektora

  • Dátum: 22.05.2020

Získať pre podporu športu tri eurá na každé štátne euro – to je ambíciou nového predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Dušana Guľáša. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti nástupu do funkcie. Vláda SR vymenovala D. Guľáša na čelo fondu v stredu 20. mája 2020 na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga.

Fond na podporu športu bude v roku 2020 hospodáriť s financiami v objeme 20 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Dušan Guľáš chce pre podporu športu získať z iných ako štátnych zdrojov ďalších 60 miliónov eur. Projekty, ktoré budú žiadať o financie z fondu by mali získať zhruba 30 percent z fondu ak preukážu ďalšie zdroje financovania z iných zdrojov – od miest a obcí, vyšších územných celkov, bánk, poisťovní či iných súkromných firiem.

„Ak budú inštitúcie vidieť, že fond funguje transparentne a pripravuje dobré veci, verím, že sa nebudú brániť, aby prispievali a zúčastňovali sa na jeho aktivitách. A ak ministerstvo financií uvidí, že vieme dostať na každé štátne euro do športu tri eurá, tak verím, že nám zverí peniaze navyše,“ uviedol D. Guľáš na tlačovej konferencii v sprievode štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára a podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovana Slobodu.

Medzi priority Fondu pre podporu športu bude patriť podpora športu detí a budovanie športovej infraštruktúry. Fond na podporu športu vznikol v roku 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, slovenskej športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je správna rada, jej členovia majú päťročný mandát.

FOTO – TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku