Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák dňa 20. júna 2017 otvoril na pôde Ministerstva školstva zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“. 
     Tento projekt realizuje Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (Cedefop) a je výsledkom spoločnej bilaterálnej spolupráce medzi Cedefopom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      V riadiacom výbore projektu sa stretli zástupcovia slovenských inštitúcií s odborníkmi z Cedefopu. V rámci projektu práve oni poskytnú na základe špecifických požiadaviek sformulovaných relevantnými inštitúciami v Slovenskej republike a zamestnávateľmi, ktorí sú zastúpení v riadiacom výbore, know-how a odborné poradenstvo v oblasti riadenia zručností na trhu práce.
      Uvedené aktivity smerujú taktiež k funkčnému prepojeniu jednotlivých inštitúcií v Slovenskej republiky v spolupráci v oblasti efektívneho prepojenia vzdelávania a požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti zamestnancov.
      Ministerstvo školstva predstavuje riadiaci článok projektu a taktiež hlavného koordinátora aktivít slovenských účastníkov projektu a odborníkmi z Cedefopu.  Aktivity projektu by mali byť ukončené v decembri 2018.                           
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky