Nový pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl

  • Dátum: 16.07.2010

     Od 15. júna 2010 platí pre školy, školské zariadenia a zriaďovateľov nový pracovný poriadok. Ministerstvo jeho vzor vydalo po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    Na základe neho si  školy a školské zariadenia, ktoré sú zamestnávateľmi, ako aj zriaďovatelia, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl, vypracujú vlastné pracovné poriadky.
     Prílohou tohto dokumentu je vzorový písomný záznam o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca.

Bratislava 16. júl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku