Navigácia

November – mesiac prevencie násilia páchaného na deťoch

Násilie na deťoch je fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti. Je preto potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o prejavoch násilia páchaného na tejto mimoriadne zraniteľnej cieľovej skupine. S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

ilustračná foto

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto po projekte ODPIŠEME TI, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa nevedia alebo nemajú na koho obrátiť, podporuje aj iniciatívu Ministerstva vnútra SR. „Je mimoriadne dôležité, aby sme deti a mládež aj v tomto náročnom období vzdelávali o prevencii kriminality a vzbudili u nich aktívny záujem,“ priblížila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová.

Rezort vnútra upozorňuje na túto problematiku v rámci významných kalendárnych dní. Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním si pripomíname 18. novembra, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF (pri príležitosti prijatia Dohovoru o právach dieťaťa).

Kde nájsť pomoc?

Deťom a mládeži je na ministerstve vnútra určená systémová služba pre obete trestných činov – Pomoc obetiam (v realizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR od roku 2017). Detské obete sa môžu obrátiť na pracovníkov ôsmich informačných kancelárií (ďalej len „IK“) pre obete trestných činov zriadených v sídlach klientskych centier/okresných úradov v každom kraji. Služby IK sú okrem detí a mládeže zamerané na ďalšie štyri cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

Dôležitosť preventívnych aktivít

Súčasťou Pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity (doteraz 1 063 besied a zážitkových workshopov) konajúce sa priamo v teréne. V súčasnej situácii spojenej s opatreniami k zamedzeniu šírenia vírusu COVID-19 sú osobné stretnutia pozastavené a pozornosť sa presunula na on-line prostredie. V tomto priestore trávia deti a mládež veľa času, o čom svedčia aj nasledujúce fakty z EU Kids Online 2020:

- 72 % slovenských detí využíva internet v mobiloch na dennej báze;

- 62 % - medzi najčastejšie aktivity detí na internete patrí činnosť na sociálnych sieťach;

- 34 % detí komunikovalo on-line a 17 % detí sa následne osobne stretlo s cudzou osobou;

- 22 % detí v Európe dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom (v roku 2019);

- 54 % slovenských detí má tendenciu zdôveriť sa s problémom kamarátovi, 31 % rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu.

Čo hovoria štatistiky o detských obetiach trestných činov?

  • obchodovanie s ľuďmi - od roku 2015 do polovice novembra 2020 evidujeme celkovo 59 detských obetí sexuálneho zneužívania do 18 rokov (z toho 44 bolo do 15 rokov);
  • sexuálne násilie - k 31.10.2020 bola viac ako polovica trestných činov sexuálneho násilia podľa §200* spáchaná na mládeži (27);
  • sexuálne zneužívanie – k 31.10.2020 bolo zistených až 387 trestných činov sexuálneho zneužívania podľa §201**, ktorého obeťou bolo dieťa.

Služby IK sú dostupné telefonicky, e-mailom, prostredníctvom on-line poradne alebo osobne na nasledujúcich adresách:

Informačná kancelária B. Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 B. Bystrica

Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080  01 Prešov

Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040  01 Košice

Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911  01 Trenčín

Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010  01 Žilina

Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917  01 Trnava

Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra

Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831  03 Bratislava
 

Bližšie informácie o činnosti odboru prevencie kriminality, pomoci obetiam a realizovaných či plánovaných aktivitách sa dozviete na: www.prevenciakriminality.sk

LETÁKY PRE ŠKOLY: 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky