Nové usmernenie SORO

Nové usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2007 do roku 2008 je k dispozícii konečným prijímateľom v rubrike Metodické pokyny a usmernenia SORO pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku