Nové trendy vo výučbe nemeckého jazyka

  • Dátum: 13.04.2015
     Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Banská Bystrica v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag pripravuje Regionálny deň učiteľov nemeckého jazyka zo základných a stredných škôl. Téma podujatia „Nové materiály vo výučbe nemeckého jazyka“ osloví najmä učiteľov, ktorí sa zaujímajú o novinky vo vyučovaní nemeckého jazyka. Podujatie sa uskutoční 15. apríla 2015 v priestoroch RP MPC Banská Bystrica.
     Obsah regionálneho dňa je rozdelený na tri oblasti. V prvej s názvom „Najlepší kamaráti sú Beste Freunde“ sa pracuje s konceptom, že tínedžeri sa učia najlepšie spolu a od seba navzájom. Úlohy a aktivity sú postavené na príbehoch skupiny kamarátov, ktorí sprevádzajú našich žiakov s využitím zábavných príbehov zo všedného dňa života ich vrstovníkov v Nemecku.
     Druhá oblasť s názvom „Nemčina je super!“ vychádza z predpokladu, že najväčšou motiváciou pre žiakov je úspech, a čím rýchlejšie sa žiak naučí komunikovať, tým viac úspechov zažije, a tým radšej budú chodiť na hodiny nemeckého jazyka.
     Tretia oblasť využíva modernú techniku a vyučovanie pomocou digitálnych médií. Ponúka žiakom učenie nielen zábavné a motivujúce, ale zároveň vedie aj k väčšej názornosti, kooperácii a zvýšenej komunikácii medzi žiakmi navzájom. Túto časť budú môcť učitelia spoznať pod jej názvom „Meine Wahl? Digital!“, čo vo voľnom preklade znamená „Moja voľba je digitálna!“
    Súčasťou regionálneho dňa budú zaujímavé úlohy a aktivity, krátke texty, hádanky a projekty spojené s predstavením koncepcií nových učebníc a digitálnych materiálov k učebniciam. Všetky tieto aktivity smerujú k zvýšeniu motivácie žiakov učiť sa nemecký jazyk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku