Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

     Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.
    
Cieľom zmeny Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, je navýšenie mzdového normatívu a normatívu na výchovno-vzdelávací proces v školách, ktoré vychádzajú zo zvýšenej personálnej a prevádzkovej náročnosti vzdelávania žiakov v školách s iným vyučovacím jazykom ako slovenským.
     „Zmenou predmetného nariadenia vlády sa podarilo zlepšiť situáciu škôl s vyučovacím jazykom a vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. Za kľúčové považujem, aby sa situácia menšinových škôl naďalej postupne zlepšovala a som presvedčený, že k tomu už dnes prispieva aj obnovený Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.
     V praxi návrh nariadenia upravuje mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka pre školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, okrem základnej školy, ktorý je 108 % zodpovedajúceho normatívu; základným školám s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, ktorým prislúcha 113 % normatívu; základným školám, v ktorých sa učí jazyk národnostnej menšiny 104 % normatívu a školám v bilingválnom štúdiu, ktoré dostanú 125 % normatívu. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2018.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky