Nové excelentné pracovisko na Ekonomickej univerzite v Bratislave

02.06.2010

     Na pôde Ekonomickej univerzity (EU) v Bratislave bude vo štvrtok 3. júna 2010 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja slávnostne otvorené nové excelentné pracovisko. Projekt vznikol v rámci operačného programu Výskum a vývoj a na jeho realizáciu si univerzita podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 2,5 mil. eur.
    
Cieľom pracoviska je analyzovať vplyv civilizačných výziev spojených s formovaním poznatkovej ekonomiky a procesmi globalizácie v našich podmienkach. Dôraz bude pritom klásť na bratislavský región. Pracovisko bude vybavené špičkovou infraštruktúrou, ktorá jej umožní koncentrovať riešiteľské tímy v oblasti ekonomickej teórie a zabezpečí transfer vedeckých poznatkov do praxe. Zakúpením špeciálnej techniky sa zriadi a vybaví sedem najnovších vysoko odborných laboratórií zameraných na najmodernejšie metódy výskumu v oblasti bankovníctva, makroekonomických a finančných analýz i poisťovníctva. 

Miesto a čas: EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, poslucháreň B108, Bratislava, 11.00 hod.    

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku