Nová publikácia: Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti naučí mladých ľudí ekológii

Eurodesk a ERYICA spojili svoje sily, aby poskytli informačnému sektoru pre mládež usmernenia a informácie o ekologizácii ich služieb a podpore mladých ľudí v ich environmentálnych ambíciách. Výsledkom tejto práce je publikácia "Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti" (v orig. Greening Youth Information Services), ktorú sme preložili do slovenčiny a predstavili online prostredníctvom webinára.

logo IUVENTA

Eurodesk Slovensko, pod záštitou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, predstavil publikáciu počas webinára, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2021. Súčasťou bola panelová diskusiu so zaujímavými hosťami, ktorí pôsobia v environmentálnej oblasti a v práci s mládežou. Pozvanie do diskusie prijali:

  • Viktor Vincze, reportér a enviromentalista
  • Zuzana Gallayová, Zelená škola (Živica)
  • Michal Mazánik & Mária Jánošiková, Mladí reportéri pre životné prostredie
  • Martina Novotná, Bezobalis
  • Tomáš Horváth, Sobi.eco

Záznam z webinára nájdete zverejnený na facebooku. 

Publikácia Informovanie mládeže smerom k zelenej budúcnosti

Cieľom publikácie je preskúmať úlohu informačnej práce s mládežou v kontexte klimatickej núdze, ako aj poskytnúť konkrétne tipy a príklady osvedčených postupov, pokiaľ ide o navrhovanie a poskytovanie ekologickejších informačných služieb pre mládež.

Táto téma sa stala kľúčovou prioritou pre Európsku úniu a tým pádom aj pre európske programy pre mládež. V novom programovom období programu Erasmus+ 2021 – 2027 je aj táto publikácia odporúčaná ako jeden z nástrojov na povzbudenie jednej zo 4 horizontálnych priorít tohto programu, ktorou je Environmentálna udržateľnosť.

Prvá kapitola sa venuje  preskúmaniu poslania, rozsahu a vzťahov medzi informačnými službami pre mládež a environmentálnou udržateľnosťou. Na definovanie zamerania informačných aktivít pre mládež sa analyzuje: Posilnenie mediálnej a informačnej gramotnosti o naratívoch o zmene klímy; Podpora aktívneho občianstva a angažovanosti v ochrane životného prostredia a Podpora environmentálnej udržateľnosti a zelených postupov. Po každej časti sa skúmajú inšpiratívne príklady z informačného sektora pre mládež, mládežníckych organizácií a iných zainteresovaných strán, ktoré ukazujú, ako môžu informačné služby pre mládež fungovať.

V ďalšej kapitole sú zosumarizované tipy a poznatky o tom, ako riadiť zelenú stratégiu ako informačnú službu pre mládež. Ponúka kľúčové kroky, ako navrhnúť komplexnú zelenú stratégiu a zdôrazňuje dôležitosť budovania participatívnych procesov s rôznymi aktérmi. Kapitola potom ide hlbšie do toho, ako sa vysporiadať s kancelárskymi potrebami, spotrebou energie, podujatiami a stretnutiami, publikáciami alebo reklamnými produktmi.

Tretia kapitola sa zameriava na politické odporúčania a zdôrazňuje dôležitosť kvalitných informácií pre mládež pre všetkých, participatívny prístup v práci s informáciami pre mládež a programy zelenej mládeže.

V poslednej kapitole publikácia poskytuje súbor nástrojov s príkladmi aktivít neformálneho vzdelávania, ktoré možno použiť na riešenie otázok environmentálnej udržateľnosti s mladými ľuďmi. Ponúka tiež niekoľko tipov a odporúčaní, ako urobiť tréningové aktivity ekologickejšie.

Na konci publikácie je uvedený Zelený glosár, kde sú definované vybrané pojmy uvedené v publikácii, ktoré si môžu vyžadovať ďalšie vysvetlenie.

Publikácia je voľne dostupná na stiahnutie. 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky