Nová pracovná skupina na ministerstve sa bude venovať rozvoju výučby rusínskeho jazyka a kultúry

  • Dátum: 11.07.2016
     V nadväznosti na plnenie Programového vyhlásenia vlády na rok 2016 sa na ministerstve školstva vytvorila pracovná skupina, ktorá bude pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka pracovať v oblasti politiky podpory národnostných menšín. Jej prvé stretnutie otvoril minister školstva Peter Plavčan.
 
     Cieľom pracovnej skupiny je vypracovanie Koncepcie rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike.  Jej členovia sú expertmi v oblasti rusínskeho jazyka. Na úvodnom stretnutí sa členovia pracovnej skupiny venovali najmä spoločnému určeniu kľúčových problémov v oblasti výučby rusínskeho jazyka, ktorými sú napríklad učebnicová politika, nedostatok žiakov, spolupráca so zriaďovateľmi, motivácia a informovanosť žiakov k výučbe rusínskeho jazyka. Predsedom pracovnej skupiny sa stal Mgr. Marek Gaj, jej členmi sú - Doc. Anna Plišková PhD. (Prešovská univerzita), PhDr. Ľuba Kráľová PhD. (OZ Kolysočka – Kolíska), Mgr. Miloš Stronček (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku), PaedDr. Marcela Ruňaninová (ZŠ Kalná Roztoka), Mgr. Monika Siriková (ZŠ Čabiny, Čabiny), Mgr. Iveta Melničáková (ZŠ Komenského, Medzilaborce), PhDr. Kvetoslava Koporová (Prešovská univerzita), Mgr. Vladimíra Palfiová (OŠ PSK), PhDr. Anna Bohmerová (OŠ v sídle kraja PO), Mgr. Anna Kuzmiaková (Rusínska obroda na Slovensku). Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na druhú polovicu septembra. 

     Rusíni sú autochtónnym obyvateľstvom Slovenska, ktoré obýva kompaktné územie v Karpatskom oblúku. Rusínsky jazyk bol kodifikovaný 27. januára 1995. K Rusínom sa v súčasnosti hlási, podľa posledného sčítania, 33 000 občanov Slovenska, pričom rusínsky materinský jazyk si uviedlo 55 000 obyvateľov. Najviac príslušníkov tejto menšiny žije v Prešovskom kraji.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku