Nová možnosť získať dotáciu v oblasti športu

30.11.2009

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované právnické osoby, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť v oblasti športu.
     Uzávierka prijímania žiadostí o dotácie na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu je 30. decembra 2009. Všetky informácie nájdete na: www.ziadosti.cop-portal.sk.

Bratislava 30. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku