Nová kapitola vzájomných vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva

Vyjednávacím tímom  EÚ a Spojeného kráľovstva sa po náročných rokovaniach podarilo 24. 12. 2020 dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov. Po tejto vianočnej dohode sa odštartoval proces posúdenia, schválenia a ratifikácie vyrokovanej Dohody o usporiadaní vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Dohoda pozostáva z troch samostatných dohôd – dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, dohody o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností a dohody o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie. Bezprecedentnosť a komplexnosť rozhovorov zúžila priestor na ratifikačný proces do konca roka 2020. Všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratifikačného procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ prebehnú najneskôr do 28. 2. 2021, dokedy je možné dohodu predbežne uplatňovať.

Samotný fyzický podpis 1 246 strán textu vyrokovanej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prebehol 30. 12. 2020 na úrovni predsedov Európskej komisie (Ursula von der Leyen) a Európskej rady (Charles Michel) spolu s predsedom vlády Spojeného kráľovstva Borisom Johnsonom. Dohoda vstúpi do predbežného uplatnenia v plnom rozsahu od 1. 1. 2021.

Dohoda predstavuje pevný základ na zachovanie dlhodobého partnerstva a spolupráce. Spojené kráľovstvo však opúšťa ekosystém EÚ, odchádza z colnej únie a jednotného trhu. Od 1. 1. 2021 tak dochádza k zmenám vo vzťahu k občanom a podnikateľom. Spojené kráľovstvo sa bude môcť i naďalej podieľať na viacerých hlavných programoch EÚ na obdobie 2021 – 2027, pričom podmienkou bude finančný príspevok Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku