Niektoré školy vykazujú pre peniaze neexistujúcich žiakov

     V stredných školách sa nachádza podľa ministerstva školstva viac žiakov, ako v skutočnosti skončilo základnú školu. Niektoré školy tak vykazujú neexistujúcich žiakov a získavajú na nich peniaze zo štátneho rozpočtu. Spolu s ďalšími pochybeniami sa tak ročne v školskom systéme stráca päť miliónov eur ročne.
      "Máme dlhodobo vykazovaný väčší počet študentov stredných škôl ako absolventov základných škôl. Toto číslo sa dlhodobo pohybuje na úrovni 3 500," uviedol dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Ako príklad uviedol situáciu, keď sa žiak prihlási na dve stredné školy. Po prijímacích skúškach si vyberie jednu z nich, potom zmení názor a prihlási sa na druhú a tá prvá si ho nevyškrtne z evidencie. "Škola dostane normatív na tohto žiaka, ktorý je približne 1500 eur ročne, napriek tomu, že on sa reálne v tej škole nevzdeláva," dodal Draxler.
      V niektorých prípadoch dokonca podľa ministerstva školy vykazujú neexistujúcich žiakov zámerne. Takéto podvody sú za desaťtisíce eur. V niektorých prípadoch už prebiehajú súdne spory.
      Podľa ministra ide o vážny problém, pretože ministerstvo v súčasnosti pracuje s nedostatočnými údajmi. "V 21. storočí ako minister školstva jednoducho nemám k dispozícii systém, ktorý by mi ukázal, koľko máme možných duplicít, neviem porovnať školy medzi sebou, regióny medzi sebou, pretože k dispozícii máme iba veľmi hrubé údaje," doplnil.
      Rezort školstva sa tak nevie dopracovať k informáciám o jednotlivých žiakoch. Taktiež v súčasnosti nevedie povedať, koľko žiakov je duplicitne vykazovaných pre pochybenie, či v ktorých prípadoch ide o úmysel. Podľa Draxlera chýba aj prepojenie na iné registre ako Sociálnu poisťovňu či na register fyzických osôb.
      Ministerstvo preto chystá zmeny. Posilní sa napríklad komunikácia medzi Štátnou školskou inšpekciou a odborom kontroly ministerstva školstva. Taktiež na jeseň bude aktualizovaný rezortný informačný systém (RIS). "Budeme mať naozaj plnohodnotný rezortný informačný systém, ktorý nám umožní pozrieť sa veľmi jasne na to, či máme niekde duplicity, odkontrolovať si žiakov," dodal šéf rezortu školstva. Ministerstvo taktiež v súčasnosti rokuje s rezortom vnútra o prepojení školského registra s registrom fyzických osôb.
      Medzi najčastejšie nedostatky, s ktorými sa stretla Štátna školská inšpekcia pri svojich kontrolách, bolo už uvedené neoprávnené prijatie žiakov na strednú školu. Súkromná stredná odborná škola sa napríklad takýmto spôsobom obohatila o 68 371 eur. Ďalším nedostatkom bolo neoprávnené začlenenie žiakov, v niektorých prípadoch bol problém aj v dĺžke vzdelávania žiakov.

Zdroj: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky