Niektoré školy udeľujú žiakom na pondelok riaditeľské voľno

     Budúci týždeň bude pre školákov prázdninový. V tomto školskom roku budú jesenné prázdniny od stredy 31. októbra do piatku 2. novembra. Keďže dodatočne bol poslancami NR SR schválený jednorazový štátny sviatok v rámci celého Slovenska, ktorý pripadol na utorok 30. októbra 2018, žiakom sa predĺžili prázdniny o ďalší deň.
     Niektoré školy preto využívajú možnosť, ktorú im dáva školský zákon a na pondelok 29. októbra 2018 udelili svojim žiakom a učiteľom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. 
     Udelenie riaditeľského voľna je v kompetencii riaditeľov škôl a školských zariadení. Ak sa rozhodnú toto voľno udeliť, je nutné o tom informovať rodičov zverejním informácie na verejne dostupnom mieste, prípadne prostredníctvom žiackych knižiek.
     Rovnako má riaditeľ túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy a príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
     V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. Riaditeľské voľno vyhlasuje riaditeľ školy v čase, keď vznikne situácia, ktorá si to vyžaduje.
Skočiť na začiatok stránky