Neodbornosť a zavádzanie redaktorky denníka SME

12.05.2010

     Denník SME dnes v článku Zuzany Petkovej „Školstvo dotovalo aj vetrone" uviedol niekoľko neprávd a zavádzajúcich informácií:

1. Žilinskí letci sa na rodáka Mikolaja sťažovať nemôžu. Za jeho ministrovania si polepšili.

Zrejme nedostatok odborných informácií spôsobil, že pani redaktorka nespomenula, že dotáciu dostal nie žilinský, ale SLOVENSKÝ NÁRODNÝ aeroklub, ktorý zastrešuje letectvo a parašutizmus na celom území SR.

2. Masovo rozšíreným športom minister peniaze nedal.

Opäť klamstvo. Uvádzame dotácie v roku 2009 na niektoré tzv. masové športy:
Slovenská basketbalová asociácia
dotácia vo výške: 680 080 eur
- šport na školách a rekreačný šport: 23 230 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 333 010 eur
- športovo-talentovaná mládež: 323 840 eur

Slovenská volejbalová federácia
dotácia vo výške: 910 760 eur
- šport na školách a rekreačný šport: 26 530 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 469 010 eur
- športovo-talentovaná mládež: 415 220 eur

Slovenský zväz hádzanej
dotácia vo výške: 516 610 eur
- šport na školách a rekreačný šport: 9 950 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 259 500 eur
- športovo-talentovaná mládež: 247 160 eur

Slovenský futbalový zväz
dotácia vo výške: 3 304 620 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 2 583 550 eur
- športovo-talentovaná mládež: 721 070 eur

Slovenský zväz ľadového hokeja
dotácia vo výške: 3 700 366 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 1 490 196 eur
- športovo-talentovaná mládež: 1 178 380 eur
- koordinácia projektov a prierezové činnosti: 7 000 eur
- materiálno-technický rozvoj športu - investície: 1 024 790 eur

3. Niektoré podstatne masovejšie a aj olympijské športy pri tomto rozdeľovaní obišli naprázdno, napríklad plavecká federácia či atletický zväz.

Ďalšie klamstvo. Uvádzame prehľad vybraných dotácií za rok 2009:
Slovenský atletický zväz
dotácia vo výške: 668 322 eur
- šport na školách a rekreačný šport: 28 189 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 392 063 eur
- športovo-talentovaná mládež: 189 470 eur
- materiálno-technický rozvoj športu: 58 600 eur

Slovenská lyžiarska asociácia
dotácia vo výške: 966 915 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 665 215 eur
- športovo-talentovaná mládež: 150 800 eur
- koordinácia projektov a prierezové činnosti: 10 000 eur
- materiálno-technický rozvoj športu: 140 900 eur

Slovenský zväz biatlonu
dotácia vo výške: 1 037 830 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 252 010 eur
- športovo-talentovaná mládež: 80 820 eur
- materiálno-technický rozvoj športu: 705 000 eur

Slovenská plavecká federácia
dotácia vo výške: 371 944 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 216 594 eur
- športovo-talentovaná mládež: 155 350 eur

4. Dotácia ministerstva na bezmotorové lietanie je porovnateľná s podporou Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorá zastrešuje aj medailový biatlon. Tá dostala z požadovaných 1,9 milióna eur asi 140-tisíc. Podľa ministerstva školstva je to v poriadku.

Ministerstvo školstva SR poskytlo v roku 2009 dotáciu obci Štrba na transformáciu chátrajúceho športového areálu FIS na Štrbskom Plese pod správou samosprávy obce Štrba v sume 1 200 000 eur a na modernizáciu športového areálu FIS na Štrbskom Plese, predovšetkým na úpravu skokanského mostíka, lyžiarskeho bežeckého areálu, technickú a technologickú vybavenosť športového areálu v sume 980 630 eur. V tomto prípade, aj keď príjemcom dotácie nie je Slovenská lyžiarska asociácia, ide o objekty slúžiace práve lyžovaniu. Obdobne je to aj v prípade iných športov, kde príjemcom dotácie nemusí byť vždy národný športový zväz, ale aj obec, samosprávny kraj alebo športový klub.
Redaktorka teda opäť pozabudla spomenúť všetky dotácie, navyše tvrdenie: „Podľa ministerstva školstva je to v poriadku," si vymyslela, nakoľko jej takéto stanovisko nikto nedal a ani sa na lyžiarsku asociáciu nepýtala. Nehovoriac o tom, že biatlon nepatrí pod lyžiarsku asociáciu a teda je financovaný osobitne.

5. „Tento rok nemáme ani na zabezpečenie plaveckej reprezentácie." Lívia Allárová, Slovenská plavecká federácia" 

Opäť nepravda, čo si mohla redaktorka ľahko overiť na webstránke MŠ SR.
Slovenská plavecká federácia - rok 2010
dotácia vo výške: 364 400 eur
- štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví: 213 700 eur
- športovo-talentovaná mládež: 150 700 eur

Bratislava 12. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku