Nemecký veľvyslanec na pôde Ministerstva školstva SR

27.10.2009

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prijal dnes veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axela Hartmanna.  Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti jeho uvedenia do funkcie.

 V úvode stretnutia zablahoželal Ján Mikolaj novému veľvyslancovi k vymenovaniu a ocenil doterajšiu spoluprácu medzi oboma krajinami. Témou ich rozhovoru bolo prehĺbenie partnerstva v oblasti vedy a výskumu, zintenzívnenie spolupráce medzi vysokými školami a investormi (napr. v automobilovom priemysle) či možnosť zvýšenia počtu stredoškolákov študujúcich v Nemecku v rámci sociálnych štipendií vlády SR. Minister Ján Mikolaj oboznámil nemeckého veľvyslanca aj s národným projektom Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov.

Jednou z tém rozhovoru bola taktiež otázka pôsobenia a budúcnosti Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave. Na návrh nemeckej strany bude preto na rokovanie vlády SR predložená Dohoda medzi vládou SR a vládou SRN o kultúrnej spolupráci. Tá sa bude zaoberať aj podporou a fungovaním tejto školy.

Fotogaléria

Bratislava 27. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku