Návšteva základnej školy v Považskej Bystrici

12.12.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj navštívil v piatok 12. decembra 2008 Základnú školu Slovanská v Považskej Bystrici.
    
Po prehliadke priestorov školy, jedálne a zrekonštruovaného viacúčelového ihriska sa minister stretol s pedagogickým zborom. V modernej učebni výpočtovej techniky diskutovali o projektoch a podpore zo štrukturálnych fondov EÚ, reforme školstva, výchovných poradcoch a ďalších aktuálnych témach. Minister Ján Mikolaj učiteľom priblížil aj pripravovaný zákon o pedagogických zamestnancoch a možnosti kariérového rastu. Zároveň ocenil aktivity školy, ktoré smerujú k rozvíjaniu športového talentu žiakov. V športových triedach ZŠ Slovanská sa žiaci venujú volejbalu a hádzanej.
Fotogaléria

Považská Bystrica 12. december 2008 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku