Návšteva slovenskej komunity v New Westminster

30.03.2009

     Na pracovnej ceste v Kanade navštívila v nedeľu predpoludním delegácia MŠ SR vedená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom slovenskú komunitu v New Westminster.  
     Zástupcovia komunity zloženej z približne 100 slovenských rodín predstavili vývoj miestneho spoločenského života, tradíciu slovenského jazyka v komunite a zaujímali sa o trendy vo vývoji spoločnosti na Slovensku. Medzi témami ich záujmu boli aj vysoké školy, poplatky za štúdium, možnosť uplatnenia vysokoškolákov v praxi aj vplyv členstva v Európskej únii na Slovensko.
    

Vancouver, Kanada 29. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku