Návšteva Kancelárie pre transfer technológií v Stanforde

06.04.2009

     V rámci pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických navštívil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj kalifornskú Kanceláriu pre transfer technológií  (Office of Technology Licensing). Jej riaditeľka Katharine Ku predstavila delegácii MŠ SR systém, akým Stanfordská univerzita komercializuje výsledky výskumu uskutočneného priamo na univerzite.
     Na základe tejto činnosti  univerzita doteraz získala príjmy vo výške približne 1,2 mld. USD, napr. v roku 2008 to bolo 62,5 mil. USD. V minulom roku úrad spracoval približne 400 nových objavov, z toho cca polovicu patentoval. Zároveň podpísal  107 licenčných zmlúv na univerzitné patenty, ktoré spravuje. Počas stretnutia zástupcovia Slovenska a USA prediskutovali možnosť využiť tieto skúsenosti pri vytváraní podobných centier na slovenských univerzitách.

Stanford, USA 3. apríl 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku