Návrh zákona o výchove a vzdelávaní prešiel v NR SR do druhého čítania

03.04.2008

     Po dvoch dňoch rokovania poslanci Národnej rady SR včera schválili v prvom čítaní návrh zákona o výchove a vzdelávaní. Podporilo ho 81 zákonodarcov z celkového počtu 132 hlasujúcich. V parlamente návrh obhajoval podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     V druhom čítaní sa návrhu bude NR SR venovať v máji, tak, aby nový zákon mohol platiť už od školského roka 2008/2009.
     Zákon o výchove a vzdelávaní by mal byť základom pre pripravovanú reformu školstva. Nahradí v súčasnosti platný školský zákon ešte z roku 1984 a obsahuje viacero významných zmien.
     Nanovo definuje školskú sústavu na Slovensku a zasadzuje náš vzdelávací systém do európskeho rámca. Zavádza štátny vzdelávací program, záväzný pre všetky školy a súčasne im dáva možnosť vytvárať si na jeho základe vlastné školské vzdelávacie programy.

 Bratislava 3. apríl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku