Navigácia

Návrh zákona o športe ide do druhého čítania v NR SR

Odstránenie nadbytočnej regulácie nesúťažného športovania, zvýšenie kontrolných mechanizmov, zvýšenie transparentnosti fungovania národných športových zväzov a národných športových organizácií či zjednodušenie a zefektívnenie vzdelávania inštruktorov športu v úzkej previazanosti na športové fakulty vysokých škôl – to sú jedny z kľúčových bodov, ktoré obsahuje návrh zákona o športe z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý putuje do druhého čítania v Národnej rade Slovenskej republiky.

Štátny tajomník MŠVVaŠ pre šport Richard Nemec

Na novom zákone o športe pracoval rezort školstva približne dva roky. Najskôr sa pracovalo na novelizácii zákona, avšak v priebehu legislatívneho procesu vzhľadom na veľký počet pripomienok MŠVVaŠ SR predložilo návrh na nový zákon o športe. Pri jeho príprave ministerstvo školstva rokovalo so všetkými športovými organizáciami o pripomienkach, ktoré označili ako zásadné. V množstve prípadov rezort pripomienky zapracoval alebo si osvojil kompromisné riešenie.

„Plne rešpektujeme postavenie členov športového hnutia a podiel zodpovednosti jednotlivých národných športových zväzov a národných športových organizácií na rozvoji športu na Slovensku. Je však potrebné uviesť, že v rámci novej zákonnej úpravy bolo potrebné zohľadniť aj rozsiahle pripomienky a podnety kontrolných orgánov na strane štátu z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách,“ uvádza štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Richard Nemec.

Cieľom nového zákona o športe je prioritne debyrokratizácia či zjednodušenie procesov. V návrhu zákona sa odstraňuje nadbytočná regulácia nesúťažného športovania, ktoré však môže byť naďalej financované z rozpočtu ministerstva na šport. Ďalej sa upravujú pracovno-právne vzťahy v športe, týkajúce sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO. Tiež sa upresňujú metodiky posudzovania aktívnej členskej základne do 23 rokov, aby nedochádzalo k účelovému navyšovaniu počtu členov národných športových zväzoch (NŠZ) za účelom výpočtu sumy príspevku.

Ďalšou kľúčovou témou je zefektívnenie a zjednodušenie systému financovania súťažného športu cez NŠZ. Navrhuje sa začleniť futbal a ľadový hokej do vzorca pre výpočet príspevkov jednotlivým športom, viaceré neolympijsky „neuznané“ športy by sa mali začleniť do vzorca na výpočet garantovaných financií či zvyšiť garantované finančné podpory Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru. Rovnako sa v návrhu zákona o športe zavádza garancia financovania školského športu (vrátane univerzitného športu) a značenia turistických trás.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky