Navigácia

Návrh metodiky rozpisu a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014 a rozpisu dotácií jednotlivým verejným vysokým školám na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl. Termín na vyjadrenie reprezentácií vysokých škôl je určený do 7. marca 2014.

Text návrhu a návrh rozisu je k dispozícií v nižšie uvedených súboroch. Po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl ministerstvo pripraví a zverejní konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2014.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky